Ciekawe GrzegorzKwiatkowski  

Jak zorganizować wywóz gruzu i śmieci po remoncie?

Remont mieszkania generuje spore ilości odpadów poremontowych, które trzeba zagospodarować w odpowiedni sposób. Gruz, pozostałości tynków czy części instalacji nie mogą trafić do jednego kosza ze śmieciami komunalnymi. Jak w takim razie pozbyć się gruzu i odpadów budowlanych zgodnie z prawem?

Czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane to nietypowa grupa śmieci, która powstaje podczas różnych prac remontowych. Betonowe fragmenty konstrukcji, pokruszone cegły oraz elementy ceramiki budowlanej określa się mianem gruzu czystego. Ponadto można często spotkać się z różnego rodzaju opakowaniami, tynkami, pozostałościami farb, elementami instalacji, a także materiałami z drewna i tworzywa sztucznego, które tworzą grupę zmieszanych odpadów budowlanych.

 

Właściwe składowanie odpadów poremontowych umożliwia ich ponowne wykorzystanie i nie wpływa negatywnie na środowisko oraz zdrowie i życie innych. Wywóz gruzu w kontenerach ogranicza szkodliwość tej grupy śmieci do minimum.

Co obejmuje wynajem kontenera na gruz?

Firmy zajmujące się wywozem gruzu w kontenerach, odpowiadają za cały proces ich podstawienia, załadunku i odbioru. Zgromadzone odpady następnie trafiają w ręce odpowiednich firm zajmujących się przetwórstwem lub recyklingiem.

 

W okolicach Wrocławia działa Skiprex – firma zajmująca się profesjonalnym odbiorem odpadów budowlanych i wynajmem kontenerów. Oferta Skiprex skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i firm. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej https://skiprex.com/.

 

Wywóz gruzu w Żernikach Wrocławskich, Bielanach Wrocławskich, Kiełczowie i innych pobliskich miejscowościach może zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia. Odbiór odpadów odbywa się według ustaleń, a miejsce dostarczenia kontenerów i załadunku zawsze jest podczas rozmowy z klientem.

Rodzaje kontenerów odpady poremontowe

Kontenery na wynajem można dopasować do aktualnych potrzeb i rodzaju składowanych śmieci. Skiprex zajmuje się podstawianiem i odbiorem pojemników, do których można wrzucać gruz, zmieszane odpady budowlane, a także odpady zielone, produkcyjne czy niebezpiecznie. Wybór kontenera na gruz czysty umożliwia przekazanie go w większej części do recyklingu. Przy składaniu zamówienia należy podać liczbę i pojemność wybranych pojemników – w zależności od skali prowadzonych prac remontowo-budowlanych. Przy małym remoncie kontenery gromadzące od 2,5 do 10 m³ gruzu to najrozsądniejsza opcja.

Uważaj na kary za nielegalny wywóz odpadów po remoncie

Właściwe składowanie odpadów budowlanych ma kluczowe znaczenie dla dobra ekosystemu. Nielegalny wywóz śmieci poremontowych lub pozostawienie ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi wysokimi karami pieniężnymi. Osoby, które gromadzą gruz i odpady budowlane na posesji mogą otrzymać mandat w wysokości 1 500 złotych. Porzucenie śmieci poremontowych w lesie, może zakończyć się nałożeniem grzywny w kwocie 5 000 złotych (lub więcej), a nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.